VERKONDIG HET SPEL

Voorwoord HAS-brochure 2000

Ik stel mij reeds vele jaren de vraag hoe het komt dat er in de media zo weinig aandacht wordt besteed aan gezelschapsspellen. De meeste kranten en zichzelf respecterende tijdschriften hebben een boeken- en een CD-rubriek, weiden regelmatig uit over film, toneelvoorstellingen en tentoonstellingen, en laten zelfs steeds vaker computerspelletjes aan bod komen. Waarom schrijft men niet over denkspellen? In een verloren hoekje vindt men nog wel eens een schaakrubriek, maar - een enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten - daarmee houdt het op.

Is de spellenwereld te commercieel en wil men zich niet voor de kar van de uitgevers laten spannen? Is de muziek- of filmwereld, om maar iets te noemen, dan minder commercieel? Is naar de bioscoop gaan een cultureel "hogere" bezigheid dan het spelen van een spel? Is een boek een waardevoller artikel dan een spel? Getuigt het van meer smaak 1000 frank te besteden aan een ticket voor een opera of musical dan aan een spel? Neen. Men gaat er gewoon - gemakshalve waarschijnlijk - van uit dat niemand nog in spellen geďnteresseerd is.

Dit laatste is niet eens zo ver van de waarheid, maar precies het gebrek aan aandacht in de media is daar mede de oorzaak van. De meeste mensen kennen het "speelgoed" dat door de giganten met veel publicitair machtsvertoon op de markt wordt gebracht, maar weten meestal niet dat er daarnaast ook spellen worden uitgegeven die inhoudelijk veel te bieden hebben en dus ook voor volwassenen boeiend zijn. Ze zijn mooi en fascinerend en symboliseren wat de mens bij uitstek is: een homo ludens. Helaas wordt er met geen woord over gerept en bijgevolg weet ook zo goed als niemand van het bestaan ervan. Als dat wél het geval zou zijn, dan zijn wij ervan overtuigd dat de interesse weer snel zou toenemen.

In afwachting van de eerste vaste spellenrubriek in een krant of tijdschrift - en de eerste journalist die het de moeite waard vindt om zich in de materie te verdiepen - richten wij ons tot het publiek… Houdt u van spellen? Laat dan iedereen weten dat bij u thuis regelmatig een spel wordt bovengehaald. Probeer zo veel mogelijk spellen uit en geef uw voorkeur te kennen. Herhaal tot vervelens toe hoe bevredigend "spelen" kan zijn en doe het met luide stem. Kortom: verkondig het spel.

In 1999 heeft Het Andere Spel wegens gebrek aan mankracht en middelen niet kunnen plaatsvinden. 2000 is het jaar van de heropstanding. Wij zijn Knack en hifinesse SONY zeer dankbaar dat zij het evenement opnieuw steunen. Het feit dat dit jaar ook de Stad en de Provincie Antwerpen zich achter HAS 2000 hebben geschaard, laat het beste vermoeden voor de komende jaren. Als nu ook de spellenliefhebbers hun stem laten horen, dan hebben wij er goede hoop op dat Het Andere Spel spoedig een plaats zal krijgen tussen de belangrijke culturele evenementen. Zodra dat het geval is, zal niemand nog kunnen beweren dat er geen interesse meer is in spellen en zullen de kranten er propvol van staan... Hmmm, dat is een prettig vooruitzicht.